Materiały edukacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Dla Muzeum w Wilanowie

Tablet, Illustrator.