Identyfikacja wizualna.
Dla art boxing

Ołówek, tablet, Affinity Designer.