Identyfikacja wizualna dla Derm Estetic. 

Photoshop, Illustrator, Keynote.