Nowy website oraz materiały promocyjne.
Dla dottore Koszalin

Affinity Designer, Affinity Photo, WordPress.