IDENTYFIKACJA WIZUALNA, MATERIAŁY PROMOCYJNE ORAZ WEBSITE. 

Illustrator, Muse.