IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA MARKI ODZIEŻOWO-DEKORACYJNEJ HUM.

Tablet, Illustrator.