hum logo

 IDENTYFIKACJA WIZUALNA.
DLA MARKI ODZIEŻOWO-DEKORACYJNEJ HUM.

Tablet, Illustrator.