Identyfikacja wizualna. Dla LABoratorium

Ołówek, tablet, Illustrator.