Grafiki do postów na fanpage dla Open Finance. Rysunki własne.

Tablet, Illustrator, Photoshop.